Taxi
I tako vi slučajnim slučajem stigoste na forum Beogradskih taxista. U jednoj sekundi ste u centru zbivanja na Bgd ulicama a bogami i sa dušama taksi-vozača. Ima nas svakakvih. I onih čuvenih koji su na ovoj našoj kaldrmi 20-ak i više god. i koji dobro znaju i stare-nove nazive svih ulica ovog našeg najvećeg sela u Srbiji. Ima i onih mladih koji su nam se pridružili u "pravom ili krivom" pokušaju da nauče nešto od prethodnih, kao i onih koji su tu da nabave neki deo, nađu nekog proverenog majstora, dobiju neku informaciju. Ima onih koji bi da "čuju" neki trač a ima i onih koji bi da se raspravljaju.
Ipak, i mi smo samo ljudi.
Dobro nam došli, bez obzira iz kog razloga ste sa nama!

SAD VIDITE DEO FORUMA A KOMPLETAN NAKON REGISTRCIJE.

Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Strana 1 od 2 1, 2  Sledeći

Ići dole

Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od to je to taj Sre 21 Okt 2009, 22:17

Postovane kolege ovde ce od sada biti objavljivano sve sto se od ovog sastanka pa nadalje bude desavalo oko taxi price u Beogradu.


Zapisnik sa sastanka moze


OVDE

da se preuzme u wordu dokumenat.


Poslednji put izmenio to je to dana Čet 05 Nov 2009, 21:50, izmenio ukupno 4 puta (Razlog : dodat datum u naslov teme)
avatar
to je to
Admin
Admin

Broj poruka : 2918
Godina : 47
Location : Beograd
Datum upisa : 03.01.2008

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od struja taj Čet 22 Okt 2009, 15:40

Molio bih znalce da jos jedanput pokazu sta treba skinuti i instalirati da bi link mogao da se gleda direktno.
avatar
struja
Forum manijak
Forum manijak

Broj poruka : 2031
Location : Beograd
Datum upisa : 28.07.2008

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od kosmajac taj Čet 22 Okt 2009, 17:21

Niti sam u BTV niti imam zelju da budem u tom drustvu ali smatram da g-ina Zlaju ne bi trebalo toliko da ignorisu i omalovazavaju g-da sa sastanka. Mislim da covek mnogo ulaze i jedan je od retkih koji barem po nekad se seti i nas sa ulice ( aerodrom ne racunam ). Te u vezi sa tim mislim da status posmatraca bez prava glasa nije ok.

kosmajac
Registrovani korisnik
Registrovani korisnik

Broj poruka : 36
Datum upisa : 12.10.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od to je to taj Čet 22 Okt 2009, 21:21

ZAPISNIK

Sa sastanka održanog izmedju predstavnika taksi pre duzeća i udruženja, a u vezi izbora ovlaš ćenih predstavnika taksi vozača, koji će pred svim državnim organima i institucijama zastupati interese taksi vozača grada Beograda, kao i rešavanja ostalih tekućih pitanja. Sastanak je održan dana 19.10.2009.godi ne, u prostorijama preduzeća Pink taksi, Učiteljska 60, sa početkom u 12h, a prisutni su bili:

1. Teodor Gaćeša, direktor i vlasnik preduze ća PINK TAKSI;

2. Miodrag Miljković, direktor i vlasnik preduzeća ALO TAKSI;

3. Nebojša Marjanovi ć, direktor preduzeća MAXISS TAKSI;

4. Ljubiša Vuja čić, direktor preduzeća LUX TAKSI;

5. Pavle Pavić, tehnički direktor preduzeća AURORA TAKSI;

6. Vlado Bulatović, predsednik Sindikata SITAB;

7. Bruno Sadik, poverenik udruženja ŽUTI TAKSI;

8. Dragan Maksimović, član IO udruženja BEOTAXI;

9. Dragan Manasijević, član IO udruženja BEOTAXI;

10. Dragoslav Teodorović, podpredsenik udruženja BEOTAXI;

11. Veroljub Čubrić, v.d.predsednika udruženja ŽUTI TAKSI;

12. Dubravko Vrlinić, direktor preduzeća NBA TAKSI;

13. Branko Vitorović, član Sindikata NEZAVISNOST;

14. Dejan Djukić, predsednik IO udruženja ČUKARIČKI PLAVI TAKSI;

15. Milan Jovanović, predsednik Skupštine udruženja ČUKARIČKI PLAVI TAKSI;

16. Dušan Glumi čić, direktor preduzeća ALFA TAKSI;

17. Vujadin Bulatović, šef radio mreže preduze ća TAKSI BELL i NACIONALNI TAKSI;

18. Cvetko Jovanović, vlasnik preduzeća CD PEPSI TAKSI;

19. Zlatan Zlatković, vlasnik preduzeća BEOGRADSKI TAKSI VOZAČI i BEOGRADSKI POSLOVNI TAKSI;

20. Aleksandar Bjelić, predstavnik preduzeća PINK TAKSI;

21. Nebojša Andri ć, snimatelj i

22. Marija Vuksanović, zapisničar.

Teodor Gaćeša, direktor i vlasnik preduze ća Pink taksi i predsedavajući sastanka otvorio je isti, konstatovao da sastanku prisustvuju predstavnici 14 taksi asocijacija grada Beograda, osim predstavnika preduzeća GOLD TAKSI, koji se pozivu na sastanak nisu odazvali, predstavnici sindikata SITAB i NEZAVISNOST, prisutne upoznao sa dnevnim redom i otvorio rasparavu po prvoj tački dnevnog reda.

I Izvestaj sa sastanka u RATEL-u:

Teodor Gaćeša izvestio je prisutne da se dana 14.10.2009. god . održao sastanak izmedju predstavnika RATEL-a, ovlaš ćenih predstavnika taksi vozača i člana Gradskog veća zaduženog za taksi prevoz Dejana Malog, u prostor ijama RATEL-a. Sastanak je održan u vezi izdavanja dozvola za koriš ćenje radio stanica. Teodor Gaćeša je istakao stav RATEL-a da imalac dozvole za koriš ćenje radio stanica neće biti preduzeće, odnosno udruženje, vec svaki taksi preduzetnik poje dinačno, odnosno da će se dozvole izdavati na službeni broj pojedinca. On je takodje istakao da se će naknada za promenu korisnika iznositi 1.000,00 dinara, da čelnici RATEL-a insistiraju na plaćanju održavanja frekvencija, tako da će naknada za održavanje iste na godišnjem nivou za članove udruženja PINK TAKSI iznositi 400,00 dinara, po jed noj stanici.

Na pomenutom sastanku na pitanje u vezi čestih smetnji koje se javljaju na frekvencijama, čelnici RATEL-a su uputili odgovor da svako taksi preduzeće i udruženje pismenim putem uputi primedbe u vezi smetnji koje se javljaju na frekvencijama, g-dinu Milanu Jankoviću iz RATEL-a, koji je neposredno zadužen za rešavan je ovog pitanja.

Teodor Gaćeša izneo je stav da će dugovanja RATEL-u za 2009. godinu PINK TAKSI izmiriti, dok dugovanja za prethodne tri godine neće biti izmirena iz razloga što je proteklih godina na svim frekvencijama bilo previše smetnji.
Milan Jovanović, predesenik Skupštine udruženja ČUKARIČKI PLAVI TAKSI
zamolio je da se pojasni plaćanje RATEL-u za prethodne tri godine.
Teodor Gaćeša odgovrio je da RATEL o čekuje od svih taksi asocijacija da
dugovanja izmire u celosti, a po obaveštenjima koja su od strane RATEL-a sve asocijacije primile.

Dragoslav Teodorović, podpredsenik udruženja BEOTAXI, postavio je pitan je da li je iznos od 400,00 din. po radio stanici isti za sva udruženja i preduzeća.

Teodor Gaćeša, odgovorio je da iznosi nisu isti za sva udruže nja i preduzeća, već da se iznos naknade odredjuje prema broju frekvencija koje se koriste.

Zlatan Zlaković, vlasnik preduzeća BEOGRADSKI TAKSI VOZAČI i BEOGRADSKI POSLOVNI TAKSI istakao je da se naknada za koriš ćenje jedne radio frekvencije za radio stanicu odredjuje na osnovu odredjenih kriterijuma, koji nisu uradjeni pošteno, tako da su asocijacije sa npr. 50 0 članova i 999 članova stavljene u istu kategoriju, čime je iznos naknade isti, odnosno da su taksi asocijacije stavljene u neravnopravan položaj. On je istakao predlog da pre dstavnici taksi vozača moraju pokrenuti inicijativu za izmenu članova zakona koji regulišu ovu oblast.

Teodor Gaćeša je istakao da svi predstavnici taksi asocijacij a moraju da prevazidju svoje lične sukobe i interese i da zajedničkim snagama moraju da stupe u pregovore sa svim zvaničnim institucijama ove države, ne bi li se na taj način izdejstvovao kvalitetniji standard taksi vozača. On je istakao predlog da danas na sastanku mora da se odabere grupa ljudi, koja će u ime svih taksi asocijacija pregovarati sa institucijama sistema i štititi interese taksi v ozača. Takodje istaknut je predlog da se u vezi naplate naknade za koriš ćenje frekvencija RATEL-u uputi zvaničan dopis uz obrazloženje iz kog razloga su iznosi za naplatu ne prikladni i zahtev da se iznosi naknade odlože, a formula za izra čunavanje visine naknade koriguje, te da se do tada sve taksi asocijacije saglase da RATEL-u neće biti plaćene naknade, dok se ne dobije odgovor.

Svi prisutni saglasili su se sa ovim predlogom.

Dubravko Vrlinić, direktor preduzeća NBA TAKSI, istakao je da niko nema prava da retroaktivno potražuje dugovanja za tri go dine unazad, kao i da preduzeće NBA TAKSI nikada nije dobilo obaveštenje o pla ćanju naknade.

Teodor Gaćeša je odgovorio da je Milan Jankovi ć, predstavnik RATEL-a napomenuo da taksi asocijacije često menjaju adrese, odnosno da je verovatno to razlog zbog kog nisu dobijali obaveštenja, ali da su svi m ogli da se informišu preko drugih.

Zlatan Zaltković, pročitavši Obaveštenje o visini naknade za koriš ćenje radio frekvencija sa izjašnjenjem imaoca dozvole za radio stanicu i stava da je formula za izračunavanje visine naknade nepoštena, istakao je predl og da taksi asocijacije pomenutu naknadu plaćaju počev od 01.01.2010. god.

Ljubiša Vuja čić, direktor preduzeća LUX TAKSI istakao je predlog da taksi asocijacije istu naknadu naplaćuju od taksi preduzetnika, obzirom da su oni krajnji korisnici.

Miodrag Miljković, direktor i vlasnik preduzeća ALO TAKSI istakao je da podržava predlog Zlatana Zlatkovi ća da se naknada plaća od 01.01.2010. god.

Teodor Gaćeša je napomenuo da je nebitno da li će naknadu platiti taksi vozač ili asocijacija, već da je zajednički cilj da se zaštiti interes taksi voza ča i njihov standard podigne na viši nivo.

Dragoslav Teodorović je napomenuo da je danas najbitnije da se svi predstavnici saglase da se plaćanje pomenutih naknada odloži, kao i da novoformira no radno telo koje treba da se izabere proba da istu, kod nadležne ins titucije, umanji.

Dragan Maksimović, član IO udruženja BEOTAXI, istakao je predlog da jed an od zadataka novog radnog tela bude i rad na izmeni i dopuni zakona koji regulišu ovu oblast sa ciljem da se kvote za iznos naknade za koriš ćenje radio frekvencija umanje.

Svi prisutni saglasili su se sa ovim predlogom.

II Zaključak i izveštaj gradske inspekcije saobra ćaja

Teodor Gaćeša je otvorio rasparavu po drugoj ta čki dnevnog reda i napomenuo da mnoge taksi asocijacije imaju nelegalne taksiste, kao što su ALFA, GOLD, MAXISS i drugi. On je istakao da od sada u kontrolu sa inspektorom saobraćaja idu i pripadnici Interventne jedinice, koji za razliku od inspektora saobraćaja, imaju pravo oduzimanja krovne oznake i radio stanice. Istaknuto je da će ubuduće u ovakvim kontrolama protiv asocijacije pod čijim imenom nelegalni vozač obavlja delatnost taksi prevoza biti pokrenuta krivična prijava, tako da se u narednom periodu može o čekivati da organizovan rad nelegalnih vozača u radio mreži bude raskrinkan. On je uputio molbu svim predstavnicima taksi asocijacija da ne dozvole sebi da do krivičnih prijava dodje i da ne štite nelegalne voza če. Takodje je istaknut i zaključak inspektora saobraćaja g-dina Slobodana Jovanovića, koji će u narednom periodu biti mobilan 24h i njegova molba svim taksi vozačima da po vidjenju nelegalnog vozača istog odmah prijave na broj telefona koji će 24h biti dostupan.

Teodor Gaćeša istakao je predlog da se taksi voza či svih asocijacija putem radio centra obaveste o obavezi hitne dojave u slučaju prepoznavanja nelegalnih vozača.

Dragoslav Teodorović postavio je pitanje da li se ove mere primenjuju i u slučaju vozača koji čekaju presudu suda.

Teodor Gaćeša je odgovorio da Intervetna jedinica ne prepozna je nista osim zvaničnih dokumenata koji su dokaz da je vozač zaista taksi preduzetnik.

Zlatan Zlatković je istakao predlog, da ukoliko se na spisku kontrolisanih vozača pojavi neko ime koje i dalje prima vožnje preko rad io centra odredjene asocijacije, da se ta asocijacija isključi iz dalje saradnje ostalih asocijacija.

Vlado Bulatović, predsednik sindikata SITAB je napomenuo da je broj od 553 kontrolisana vozača mali i da bi efikasnost saobraćajne inspekcije morala biti veća.

Zlatan Zlatković je odgovorio da im posao nije lak.

Aleksandar Bjelić je odgovorio da inspektoru pri obradi jednog vozača u kontroli treba puno vremena, odnosno da je učinak inspektora na terenu zadovoljavajući. On je takodje istakao da problem ne predstavljaju neorganizovani nelegalni vozači, već asocijacije koje ih štite.

Dušan Glumi čić, direktor preduzeća ALFA TAKSI je izjavio da je istina da u ALFA TAKSIJU gravitiraju ljudi koji nemaju dozvole i istakao podatak da je od 39 nelegalnih vozača u ALFA TAKSIJU ostalo još 19, koji se trenutno na laze u postupku dobijanja dozvole, iz kog razloga se još uvek nalaz e u frimi, kao i da je politika firme da u narednom periodu nema nelegalne vozače.

Teodor Gaćeša je istakao i stav vlasnika ALFA TAKSIJA da će u narednom periodu pitanje nelegalnih vozača u ALFA TAKSIJU biti rešen.

Istaknuto je da je poenta saradnje Interventne jedinice i gradskih inspektora saobraćaja rasturanje organizovanog delovanja nelegalnih vozača, kao i da će svaka asocijacija proceniti da li ubuduće treba da štiti nelegalne voza če i time rizikuje pokretanje krivičnog postupka. On je apelovao na sve predstavnike taksi asocijacija da iskoriste priliku uključivanja Intervetne jedinice i obaveste svoje članove o obavezi dojave nelegalnih vozača, inspektoru Slobodanu Jovanoviću.

Zlatan Zlatković je istakao da problem leži u taksi asocijacijama k oje tolerišu i gledaju kroz prste nelegalnim vozačima.

Teodor Gaćeša je napomenuo da gradske institucije, nadležne z a oblast auto-taksi prevoza koriste situaciju nejedinstva unutar taksi asocijacija i ne rešavaju nagomilane probleme u ovoj oblasti, te da je neophodno da se danas izaberu novi predstavnici, koji bi zastupali interese taksi vozača.

III Cene

Teodor Gaćeša je istakao da su BEOTAXI, PINK TAKSI, Sindikati i mnogi drugi pobornici da se popust kao kategorija u taksi prevozu ukine, ali da usled različitih stavova ostalih asocijacija svi moraju da se ponašaju u skl adu sa zahtevima tržišta.

On je istakao da u narednom periodu cene taksi usluga treba povećati i taksi vozačima omogućiti da što više zarade, a da jedan od zadatadka nov og radnog tela bude i dejstvovanje u oblasti cena, odnosno da se kod nadležnih institucija izdejstvuje ukidanje maksimiziranih cena i povratak jedinstvene cene taksi usluga.

Vlado Bulatović je napomenuo da je SITAB nastao nagomilavanjem nezadovoljstva medju taksi vozačima i nerešavanjem teku ćih problema. On je prisutnima dostavio program SITAB-a, zamolio da se sve taksi asocijacije o programu sindikata izjasne pismenim putem i izneo stav da se sindikat zalaže za uvodjenje jedinstvene cene taksi usluga, ukidanje popusta i hitno rešavanje os talih nagomilanih problema. Takodje on je istakao da u potpunosti podržava vodjenje zap isnika na sastanku i sinimanje istog, iz razloga ašto je to jedini na čin da se izbegnu kuloarske priče.

Teodor Gaćeša je izjavio da se u potpunosti slaže sa programo m sindikata SITAB. Zlatan Zlatković je izjavio da se stiče utisak da je želja sindikata da se izbori za licence.

Vlado Bulatović je izjavio da to nije tačno.

Teodor Gaćeša je zatražio od prisutnih da se izjasne u vezi p ostizanja dogovora oko ukidanja popusta i uvodjenja jedinstvene cene taksi usluga.

Dejan Djukić je istakao stav ČUKARIČKOG PLAVOG TAKSIJA da se popust ukine odmah pod uslovom da se sve taksi asocijacije saglase sa tim predlogom, a da se novi sastanak održi u februaru mesecu sa predlozima za dalje.

Dušan Glumi čić je istakao da je stav ALFA TAKSIJA da se popust ne ukida iz razloga sto nemaju sve asocijacije iste startne pozicije, te da ALFA TAKSI sa brojem članova od 270 ne može da se tržišno takmi či sa velikim asocijacijama, ukoliko za svoje usluge ne bi odobravao popust.

Vujadin Bulatović predstavnik TAXI BELL-a i NACIONALNOG TAKSIJA izneo je stav da se popust ukine.

Cvetko Jovanović, vlasnik preduzeća CD PEPSI TAKSI izneo je stav da ce CD PEPSI TAKSI ukinuti popust ako se svi predstavnici ostalih asocijacija sa tim saglase.

Zlatan Zlatković je istakao da je u ovom trenutku, usled neusaglaše nosti stavova svih predstavnika taksi asocijacija , nije moguće ukinuti popust i izneo stav da se cene taksi usluga povećaju na maksimalne moguće pod hitno.

Dragoslav Teodorović je izjavio da jedinstvena cena nije maksimalna cena sa popustom, kao i da jedinstvena cena nije vožnja do aerodroma za 900,00 dinara.

Dubravko Vrlinić je izneo stav da je ukidanje popusta utopija , jer se sve asocijacije neće sa tim saglasiti.
Dragoslav Teodorović je istakao da stav da se BEOTAXI zalaže za ukidanje popusta i uvodjenje jedinstvene cene taksi usluga.
Bruno Sadik, član sindikata NEZAVISNOST je istakao stav sindikata za uvodjenje jedinstvene cene taksi usluga, kao i da asocijacije sa manjim brojem članova treba da se organizuju drugačije.

Dragan Glumičić je obrazložio da je ALFA TAKSI morala da uvede pop ust od 30%, kako bi mogli da opstanu na tržištu.

Dragan Maksimović je istakao da na ovaj način mali broj ljudi u malim firmama drži za taoce više od 5.000 ljudi koji od popusta i maju samo štetu.

Ljubiša Vuja čić je izneo da je stav LUX TAKSIJA uvodjenje jedinstvene cene taksi usluga, a da je u ovom trenutku ukidanje popusta nemoguće zbog nusaglašenosti stavova.

Pavle Pavić, tehnički direktor preduzeća AURORA TAKSI istakao je stav AURORA TAKSIJA da sve dolazi u obzir.

Nebojša Marjanovi ć, direktor preduzeća MAXISS TAKSI je istakao da će MAXISS TAXI ukinuti popust ako sve ostale asocijacije postupe isto.

Veroljub Čubrić, v.d.predsednika udruženja ŽUTI TAKSI je izneo sta v ŽUTOG TAKSIJA za ukidanje popusta, uvodjenje jedinstvene cene taksi usluga i izneo predlog da se ubuduće vrši naplata odlaska taksi vozila na adresu u izn osu od 50,00 dinara. On je napomenuo da male asocijacije mogu svoju poslovnu politiku da usmeravaju ka tome da ne naplaćuju dolazak na adresu i time zadrže svoje pozicije na tršištu.

Miodrag Miljković, direktor ALO TAKSIJA je izneo stav za uvodjenje maksimalne cene i izjavio da nezvanično saznaje da čelnici GOLD TAKSIJA najavljuju popust od 40%.

Teodor Gaćeša , vlasnik i direktor PINK TAKSIJA istakao je da je stav PINK TAKSIJA uvodjenje jedinstvene cene taksi usluga. On je napomenuo da je uvodjenje i ukidanje popusta u prošlosti PINK TAKSI puno koštal o, kao i da će uvek biti po nekoliko asocijacija koje iz odredjenih razloga neće želeti da isti ukinu, te da je po pitanju ukidanj a popusta u PINK TAKSIJU stav da se isti ne ukine.

Takodje, Teodor Gaćeša je istakao da u narednim danima sva taksi udruž enja i preduzeća cene usluga treba da podignu na maksimalne, iz razloga što nailazi period u kom taksi vozači mogu da zarade, odnosno da se u ovom trenutku podizanjem cena ništa ne gubi.

On je napomenuo da će uvodjenjem fiskalnih kasa u taksi sektor doći do problema prilikom naplate iznosa sa popustom, te da jedan od zadataka novog radnog tela mora biti zahtev nadležnim organima za ukidanjem ma ksimalnih cena i uvodjenjem jedinstvenih cena u taksi sektoru.

Zlatan Zlatković je napomenuo da naplata iznosa sa popustom na fiskalnoj kasi ne predstavlja problem, već da jedino dobra volja svih taksi asocijacija može uroditi ukidanjem popusta. On je istakao da sindikalna okupljanja unutar taksi asocijacija neće

biti potrebna ako svi poštuju pravila, ali da za uk idanje popusta nema dobre volje i
usaglašenosti stavova svih asocijacija.
Ljubiša Vuja čić je postavio pitanje iz kog razloga se uvode fiskalne kase, a
naplata poreza ostaje paušalna.
Teodor Gaćeša je odgovorio da je fiskalizacija dobar na čin da se razbije fama o tome koliko taksista zaista zaradjuje.

Dragan Maksimović je postavio pitanje da li će taksi vozačima biti nametnute dodatne finansijske obaveze zbog uvodjenja fiskalnih kasa, koja je svrha uvodjenja istih, da li je moguće odložiti uvodjenje fiskalnih kasa od 01.01.2010. godine i predložio da jedan od zadataka i zahteva nove radne grupe bude i pitanje fiskalizacije.

Aleksandar Bjelić je istakao da uvodjenje fiskalnih kasa koristi i taksi vozačima i gradjanima i asocijacijama u cilju evidentiranja.

Teodor Gaćeša je izjavio da će se PINK TAKSI saglasiti sa većinom, ukoliko se sve taksi asocijacije izjasne da radna grupa treba da se bavi pitanjem fiskalizacije, pokrene konkrentne korake u narednim danima i eventualno odloži uvodjenje fiskalnih kasa u taksi sektoru, ali da ukoliko do konkretnih koraka ne dodje, PINK TAKSI ulazi u proceduru fiskalizacije.

Branko Vitorović, član sindikata NEZAVISNOST istakao je da sindikat ne podržava uvodjenje fiskalnih kasa u taksi sektor iz više razloga, kao što su: dodatna finansijska opterećenja taksi preduzetnika, dnevne uplate pazara koje iziskuju dodatni utrošak vremena i poreski prekršaji, odnosno poresk a policija koja će vršiti kontrole taksi preduzetnika. On je napomenuo da sindikat smatra da fiskalizacija nije dobra za taksi preduzetnike i izjavio da je sindikat podneo zahtev za izuzeće taksi vozača iz uredbe Vlade republike Srbije koja reguliše ovu oblast.

Takodje on je istakao da će sindikat tražiti prolongiranje fiskalizacije za p eriod od 2 godine, ukoliko Vlada ne uvaži navode iz pomenuto g zahteva.

Teodor Gaćeša je istakao li čni stav da je uvodjenje fisklanih kasa u taksi sektoru pozitivno i da na taj način i stranke, odnosno korisnici taksi usluga mogu da prepoznaju regularne od neregularnih taksi vozača. On je napomenuo da ce u narednim mesecima biti otpuštanja zaposlenih u javnom sektoru, te da se očekuje porast nelegalnih taksi vozača, kao i povećanje broja legalnih taksi vozača, jer će vlast na taj način morati da kupuje socijalni mir.

Teodor Gaćeša je stavio na glasanje predlog u vezi ukidanja p opusta na cene taksi usluga.

Dušan Glumi čić je odgovrio da ALFA TAKSI neće ukinuti popuste iz razloga koje je u prethodnom izlaganju već naveo, kao i da je politika kuće takva da ukoliko se popust ukine ALFA više ne bi bila konkutentna na tr žištu i da je stav njihovih voza ča da je bolje da rade na promet nego na količinu.

Dragan Maksimović je presložio asocijacijama sa malim brojem članova da se za tržište izbore na druge na čine, da 5000 ljudi, koji su podigli kredite, sada ispaštaju, jer uslove rada diktiraju male asocijacije.

Vlado Bulatović je istakao da 500 ljudi u malim asocijacijama upropaštava ve ćinu taksi preduzetnika i izneo predlog da se gradskim vlastima hitno uputi zahtev za utvrdjivanje jedinstvene cene taksi usluga, s obzirom da postoje zakonski okviri za takav zahtev.

Teodor Gaćeša je istakao da će PINK TAKSI u narednih petnaest dana podići cene usluga na maksimalno dozvoljenje, izneo predlog da sve taksi asocijacije u narednom periodu postupe na isti način, a da se rasprava u vezi popusta na cene ostavi po strani do daljnjeg, iz razloga sto ne postoji jedinstven stav.

Dragoslav Teodorović je podržao predlog sindikata SITAB i izjavio da gr adskim vlastima hitno treba uputiti zahtev za uvodjenjem jedinstvene cene taksi usluga i izneo predlog da se nelegalni vozači zaposle u javnom sektoru kao vozači, čime bi se njihov broj na ulici smanjio.

On je istakao da podržava formiranje novog radog te la koje će se pred svim državnim organima i institucijama boriti za prava i interese taksi vozača.

Branko Vitorović je izjavio da je očigledno da danas neće biti postignut dogovor u vezi ukidanja popusta na cene i zamolio sve prisutne da postupaju pragmatično, odnosno da već od sutra cene taksi usluga podignu na maksimalno dozvoljene cene. On je istakao da je maksimiziranje cena od strane gradske vlasti protivzakonito, kao i da je

njima bahato ponašanje prema taksi voza čima dopušteno, isklju čivo usled
neorganizovanosti taksi asocijacija.
Teodor Gaćeša je konstatovao da na sastanku nije postignut do govor u vezi ukidanja popusta na cene taksi usluga i apelovao na predstavnike taksi udruženja i preduzeća da u narednom periodu cene usluga podignu na maksimalno dozvoljene, kao i da gradske vlasti ne preduzimaju nikave radnje po pitanju unapredjenja sektora auto-taksi prevoza, koristeći upravo nejedinstvo u redovima taksi asocijacija.

IV Razno

Teodor Gaćeša je istakao da je neophodno da se na današnjem s astanku izaberu članovi radnog tima, novi ljudi, koji su željni borb e, kako bi na najbolji način zastupali interese svih taksi vozača u Beogradu, podhitno pristupivši postavljanju zah teva organima grada Beograda koji regulišu oblast auto-t aksi prevoza i rešavanju nagomilanih problema u ovoj oblasti. On je istakao da gradske vlasti koriste nejedinstvo i lošu organizovanost predstavnika taksi asocijacija, da nagomilane probleme ne rešavaju, ve ć ih stavljaju po strani i da se jedino organizovanim i jedinstvenim delovanjem mogu postići zajednički ciljevi i interesi taksi vozača koji za cilj imaju poboljšanje kvaliteta taksi usluga i podizanja standarda taksi vozača.

Teodor Gaćeša je javnom prozivkom svih prisutnih stavio na gl asanje predloge za članove novog radnog tima:

- Zlatan Zlatković je izneo stav da ovlaš ćeni predstavnik taksi vozača u svojoj asocijaciji ne sme da neguje neregularne vozače i predložio sebe za jedinog predstavnika.

- Cvetko Jovanović vlasnik preduzeća CD PEPSI TAKSI predložio je da članovi radnog tima budu Miodrag Miljković, Milivoje Armuš, Aleksandar Bjeli ć, Teodor Gaćeša.

- Vujadin Bulatović, Šef radio mreže preduze ća TAKSI BELL i NACIONALNI TAKSI predložio je da članovi radnog tima budu Miodrag Miljković, Milivoje Armuš, Aleksandar Bjelić, Teodor Gaćeša i Ljubiša Vuja čić.

- Dejan Djukić , predsednik IO udruženja ČUKARIČKI PLAVI TAKSI, kao jedinog kandidata je predložio sebe.

- Dubravko Vrlinić, direktor preduzeća NBA TAKSI istakao je predlog za članove radnog tima: Miodrag Miljković, Milivoje Armuš, Teodor Ga ćeša, Aleksandar Bjeli ć i Ljubiša Vuja čić.

- Dušan Glumi čić, direktor preduzeća ALFA TAKSI predložio je za članove radnog tima Miodraga Miljkovića, Milivoja Armuša, Teodora Ga ćešu, Aleksandra Bjeli ća i Nebojšu Marjanovića.

- Veroljub Čubrić, v.d.predsednika udruženja ŽUTI TAKSI predložio je sledeće kandidate: Milivoje Armuš, Miodrag Miljkovi ć, Teodor Gaćeša, Ljubiša Vuja čić i Dejan Djukić.

- Dragoslav Teodorović, podpredsenik udruženja BEOTAXI istakao je predlog za nove
članove radnog tima: Milivoje Armuš, Teodor Ga ćeša, Miodrag Miljkovi ć i Dejan Djukić.

- Ljubiša Vuja čić, direktor preduzeća LUX TAKSI je istakao da on nema predlog za kandidate i izneo predlog da sve taksi asocijacije angažuju pravnika koji će zastupati interese taksi vozača pred svim nadležnim institucijama i organima.

- Pavle Pavić, tehnički direktor preduzeća AURORA TAKSI je predložio da novi članovi radnog tima budu Miodrag Miljković, Milivoje Armuš, Aleksandar Bjeli ć, Teodor Gaćeša i Dejan Djuki ć.

- Nebojša Marjanovi ć, direktor preduzeća MAXISS TAKSI je za nove članove radnog tima predložio Ljubišu Vuja čića, Dejana Djukića, Miodraga Miljkovića i sebe.

- Miodrag Miljković, direktor i vlasnik preduzeća ALO TAKSI je predložio zakandidate predložio Milivoja Armuša, Aleksandra Bjeli ća, Teodora Gaćešu, Nebojšu Marjanovi ća i sebe.

- Teodor Gaćeša, direktor i vlasnik preduze ća PINK TAKSI istakao je predlog za nove članove radnog tima: Aleksandar Bjelić, iz razloga što je imenovani najve ći poznavalac

zakonskih propisa koji regulišu oblast auto taksi p revoza, Milivoje Armuš, iz razloga da ne dozvoli da medjusobni sukobi utiču na ujedinjenje svih asocijacija u borbi za zajedničke interese, Miodrag Miljković i Dejan Djukić.

Prebrojavanjem glasova utvrdjen je sledeći rezultat:

- Miodrag Miljković ( 9 glasova)

- Milivoje Armuš ( 8 glasova)

- Teodor Gaćeša ( 7 glasova)

- Aleksandar Bjelić ( 6 glasova) - Dejan Djukić ( 6 glasova)

- Ljubiša Vuja čić ( 4 glasa)

- Nebojša Marjanovi ć ( 2 glasa)

Teodor Gaćeša je uz saglasnost svih prisutnih konstatovao da su za nove članove radnog tima, odnosno za ovlaš ćene predstavnike taksi vozača, koji će pred svim državnim organima i institucijama zastupati interese taksi preduzetnika na teritoriji grada Beograd, izabrani: Miodrag Miljković ( zamenik Ljubiša Vuja čić ), Milivoje Armuš ( zamenik Dragoslav Teodrović ), Dejan Djukić ( zamenik Veroljub Čubrić ), Nebojša Marjanovi ć ( zamenik Nenad Glavčić) i Teodor Gaćeša ( zamenik Aleksandar Bjeli ć ).

Takodje, uz saglasnost svih prisutnih je konstatovano da se radnom timu pridružuju i članovi oba sindikata: Vlado Bulatović ( zamenik Stevan Blagojević ) ispred sindikata SITAB i predstavnik sindikata Nezavisnost, koji će biti izabran naknadno, a o čemu će svi predstavnici taksi asocijacija biti blagovremeno obavešteni.

Teodor Gaćeša pozvao je prisutne da se izjasne u vezi izdvaja nja sredstava, kako bi se za zastupanje pred organima vlasti angažovao i pravnik, koji poznaje oblast saobraćaja i auto-taksi prevoza.

Konstatovano je da nema potrebne većine koja bi podržala ovaj predlog.

Većinom glasova usvojen je predlog da se na sastanke radnog tima poziva i Zlatan Zlatković, u svojstvu posmatrača, bez prava glasa.

Na sastanku je donet sledeći


Z A K LJ U Č A K


- da radni tim hitno sazove sastanak i postavi prioritete u budućem radu, u cilju ostvarivanja prava pred nadležnim organima i instit ucijama, a u interesu podizanja standarda taksi vozača i unapredjenja taksi sektora u gradu Beogradu.
u Beogradu, zapisničar

19.10.2009.god Marija Vuksanović s.r.
avatar
to je to
Admin
Admin

Broj poruka : 2918
Godina : 47
Location : Beograd
Datum upisa : 03.01.2008

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od struja taj Čet 22 Okt 2009, 23:04

Većinom glasova usvojen je predlog da se na sastanke radnog tima poziva i Zlatan Zlatković, u svojstvu posmatrača, bez prava glasa.
Ovo i nije bas posteno,vise je u smislu ne mozemo da ti zabranimo,ali gledacemo kao da nisi tu.
avatar
struja
Forum manijak
Forum manijak

Broj poruka : 2031
Location : Beograd
Datum upisa : 28.07.2008

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od Moravac taj Čet 22 Okt 2009, 23:15

Tesko da ce to da bude bas tako! Licno ne poznajem g. Zlaju, ali iz dosadasnjeg druzenja na ovom forumu, ne verujem da ce moci da bude "posmatrac", bez da prozbori koju i da komentar! A i nije fer, sto jes jes! Nije covek filadendron, pa da stoji u cosku tek onako, da trosi kiseonik!
avatar
Moravac
Napredni član
Napredni član

Broj poruka : 794
Location : Srbija
Datum upisa : 02.02.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od maradona taj Čet 22 Okt 2009, 23:48

Don't worry-Imperija uzvraca udarac,i to garantovano.Kakav god da je i kako god vi misljenje imali o Zlaji-ovo se zove ponizavanje,covek je vlasnik jedne od bitnijih firmi u ovom gradu,a tamo je izabran dripac iz alo taksija koji zivi od divljaka i ima nekolicinu clanova.

maradona
Forum manijak
Forum manijak

Broj poruka : 1833
Location : Beograd
Datum upisa : 17.03.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od angelina taj Pet 23 Okt 2009, 00:43

Šta reći ........
avatar
angelina
Forum manijak
Forum manijak

Broj poruka : 1203
Godina : 43
Datum upisa : 30.03.2009

Nazad na vrh Ići dole

Prava stvar

Počalji od Zokenzi taj Pet 23 Okt 2009, 01:14

Veroljub Čubrić, v.d.predsednika udruženja ŽUTI TAKSI je izneo stav ŽUTOG TAKSIJA za ukidanje popusta, uvodjenje jedinstvene cene taksi usluga i izneo predlog da se ubuduće vrši naplata odlaska taksi vozila na adresu u iznosu od 50,00 dinara. On je napomenuo da male asocijacije mogu svoju poslovnu politiku da usmeravaju ka tome da ne naplaćuju dolazak na adresu i time zadrže svoje pozicije na tršištu.

_________________
Zokenzi
avatar
Zokenzi
Forum manijak
Forum manijak

Broj poruka : 2421
Location : Belgrade
Datum upisa : 31.01.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od zzmegi taj Pet 23 Okt 2009, 04:56

Pa taj nas bre, iz Golda sve zajebava! A onaj iz Alfe je makar imao petju pa došao, rekao da će propasti ako se ukine popust. I treba da propadnu i da snose posledice loše poslovne politike koje se hteli-ne-hteli prenose i na nas. Nemojte da vas potsećam kako su se u vojsci kažnjavali pojedinci zbog kojih su se kinjili kolektivi. Dajte bre da ih ĆEBUJEMO na sledećem sastanku. Ne može se razrađivati mreža više od 10 god.i kukati na uticaje tržišne ekonomije i kako nemaju iste startne pozicije. Da su vodili računa kakvog nivoa obrazovanja su im vozači ( a o ličnoj higijeni i kolima da i ne govorim),oštriju unutrašnju kontrolu i selekciju, druga bi se pesma sada pevala. Na kraju smo došli u situaciju kao na političkoj sceni Srbije, da 2-3 kombi stranke ucenjuju veće, jer nemaju kvorum ili većinu!

zzmegi
Registrovani korisnik
Registrovani korisnik

Broj poruka : 127
Location : Beograd
Datum upisa : 12.03.2009

Nazad na vrh Ići dole

Šta reći?

Počalji od zlaja taj Pet 23 Okt 2009, 07:12

angelina ::Šta reći ........
Uzeli ste mi reč iz usta.... Šta reći a ne zaplakati, dobio sam šta sam tražio, mogu da sedim, njuškam i posmatram ali ne daj bože da diram dugmiće!
zapisničar Mara ::- Zlatan Zlatković je izneo stav da ovlašćeni predstavnik taksi vozača u svojoj asocijaciji ne sme da neguje neregularne vozače i predložio sebe za jedinog predstavnika.
Kakav zapisnik takav će biti i moj komentar: Sranje kroz gusto granje! Laži se najlakše i najduže pamte..... ali tvrd je orah voćka čudnovata, ne slomi ga, al zube polomi... Pozdrav Zlaja Very Happy
PS Sve je do te mere izvučeno iz konteksta da neke stvari potpuno gube smisao, moja kandidatura, dogovori oko Ratela, priča o promeni cene i reizboru Milivoja, Ace, Tedija i Miše???? Farsa u režiji Pink i Beo taksija!

zlaja
Forum manijak
Forum manijak

Broj poruka : 1559
Datum upisa : 10.02.2008

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od bethoven taj Pet 23 Okt 2009, 12:02

Dakle, "Gold" i "Alfa" nece da ukinu popust i kao zbog toga svi ostali pate. 'Aj'te molim vas. Prema nekim podatcima dnevni prosek tel. poziva taksija u BG-u je oko 30.000. Ovi gore navedeni ne mogu bitno da okrnje cifru sve i da jedini ostanu na popustu obzirom da ih zajedno ima oko 500(uz veliki procenat divljaka). Da ne pricam da uz javnu kampanju protiv njih mozemo dodatno da ih minimiziramo! Sve mi se cini da medju ovima sto su za ukidanje popusta ima dosta neiskrenih. Ukidanjem popusta sve radio mreze pomalo gube na znacaju. Da zakljucim, nasi interesi i interesi privatnih udruzenja nemaju mnogo dodirnih tacaka. Sto se mene tice Tedi i Mile na radnoj grupi predstavljaju sebe, a mene mogu da predstavljaju ljudi iz sindikata ili pravnik koga sindikat ovlasti!!!
Predlog za himnu SITAB-a:

Na ramena zasele nam rate,
porezi i smene, cegeri, dzeparci.
Iskrivljenih ledja, kolena i vratova
licimo na vojsku znakova pitanja.

Na svu muku zivota bez zivota
posao nam otima grupa idiota.
Gramzivi sljam VIP salona
srednjim prstom mase iz svojih aviona.

Nedam svoje pravo da mislim svojom glavom,
da borim se za dostojanstvo!

Deset sati iskrivljenih ledja
sedam dana nedeljno dostojanstvo vredja.
U kolima mucne docekujem zore,
ne pristajem vise na "moze i gore"!

Ova muka zivota bez zivota,
ova kreacija pohlepe grupe idiota
iluzije rusi, menja se slika,
znak pitanja uspravlja u znak uzvika!!!

Nedam svoje pravo da mislim svojom glavom,
da borim se za dostojanstvo!

Pozdrav!

bethoven
Registrovani korisnik
Registrovani korisnik

Broj poruka : 1
Datum upisa : 21.08.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od drdr taj Pet 23 Okt 2009, 15:02

jbt na koje grane smo spali >plach> zar sacica ljudi da nas drzi kao taoce .to sto ce gazda JEDNOG MINORNOG punog divljaka preduzeca ili sta je vec da PROPADNE mi SVI treba da se ravnamo po njemu??????????????! >nez>
avatar
drdr
Registrovani korisnik
Registrovani korisnik

Broj poruka : 109
Datum upisa : 26.04.2008

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od nesko taj Pet 23 Okt 2009, 15:48

Ista prica ce se i dalje nastaviti i NIKO NECE DA KAZE PRAVU ISTINU !!!!

nesko
Registrovani korisnik
Registrovani korisnik

Broj poruka : 17
Godina : 43
Location : beograd
Datum upisa : 08.10.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od milosh940 taj Pet 23 Okt 2009, 16:00

nisu mi jasne samo kolege koje sede u takvim udruzenjima,verovatno pojacaj taksimetar ili udri po turbini.

milosh940
Registrovani korisnik
Registrovani korisnik

Broj poruka : 1
Datum upisa : 27.03.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od Zokenzi taj Pet 23 Okt 2009, 19:41

A tako smo sada bili blizu da se otrgnemo iz okova, ali...

_________________
Zokenzi
avatar
Zokenzi
Forum manijak
Forum manijak

Broj poruka : 2421
Location : Belgrade
Datum upisa : 31.01.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od RILLE taj Sub 24 Okt 2009, 13:20

Samo puste priče i ništa više . Svi pričaju - predlažu - napadaju a na kraju ništa !!! Ljudi , gde su dela ??? >nez>
avatar
RILLE
Registrovani korisnik
Registrovani korisnik

Broj poruka : 54
Godina : 47
Location : BELGRADE - Cerak
Datum upisa : 31.07.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od padobranac taj Sub 24 Okt 2009, 15:38

a sta to vredi. hajde malo staru bajku da ispricamo.
mi cemo da ukinemo sve popuste. a onda ce nestroljive kolege, koje ne mogu da sacekaju da prodje 15-30 dana da sve to legne, potrcati u preduzeca u kojima cita jer boze moj oni ne mogu da prezive. umesto da se malo strpe i jos i izanimiraju par kolega iz "onih" preduzeca i tako ih ugasimo zajedno za par meseci
avatar
padobranac
Forum početnik
Forum početnik

Broj poruka : 456
Datum upisa : 17.06.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od VENELUME taj Sub 24 Okt 2009, 18:18

Pa dobro a šta će i ljudi iz SITAB-a u radnoj grupi sa Mišom iz Alo-a koji je pun divljaka u radnoj grupi?
Mislim da je bilo poštenije reći , hvala na počastima ali nismo iz iste priče , ili je u pitanju samo vlast i uticaj ?
avatar
VENELUME
Forum manijak
Forum manijak

Broj poruka : 1098
Godina : 53
Location : BEOGRAD-VIDIKOVAC
Datum upisa : 13.01.2008

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od trg taj Sub 24 Okt 2009, 19:03

Pa kolege,

Obzirom da ovde preovladava mišljenje koje i osobi koja se odaziva na Zlaja odgovara, evo i nekih činjenica:

Zlaja je sam izabrao da bude posmatrač!Ponuđeno mu je učešće, ali je on odbio, da se zna.

Koliko ga ja poznajem, njemu to odgovara da bi mogao da manipuliše u smislu da daje komentare u javnost kakvi njemu trebaju (jer je i do sada tako radio).Čak je i na samom sastanku spomenuo svoju ideju 4500=9000 sa ciljem da mene uvredi.

Na kraju me je i predložio u radnu grupu, a koji su mu motivi za to...Žao mi je što nije želeo da se prihvati te ODGOVORNOSTI , jer to nije lako...


Pa dobro a šta će i ljudi iz SITAB-a u radnoj grupi sa Mišom iz Alo-a koji je pun divljaka u radnoj grupi?
Mislim da je bilo poštenije reći , hvala na počastima ali nismo iz iste priče , ili je u pitanju samo vlast i uticaj ?

Za razliku od tebe i Zlaje, naše ideje koje su u Podnesku trebaju da zažive.Hoćeš li ti i zlaja da ih gurate, samo izvolite čak ste dobrodošli.

Za sada, po našim predlozima:

1.Svi sastanci se snimaju i dobijate zapisnike (Zapisnik iz pinka nije baš sjajan, ali postoji video zapis za proveru)
2.Utvrđena je za početak platforma radne grupe, a ciljevi će biti objavljeni.

Kažeš vlast i uticaj?

Ajde objasni mi kakvu smo mi to vlast dobili ulaskom u radnu grupu?

A želimo da imamo uticaj da se odluke donose u korist taksi preduzetnika.

Držimo se podneska i to je to.

Svakog ponedeljka u pola osam, Murska 14, pa dođite i lično pitajte!

trg
Napredni član
Napredni član

Broj poruka : 601
Datum upisa : 06.02.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od VENELUME taj Sub 24 Okt 2009, 19:11

Neznam koji su njegovi motivi da te predloži za radnu grupu , ali bi moji motivi bili da ne sedim u radnoj grupi sa nekim ko ima divljake u firmi .To što te je Zlaja predložio za radnu grupu nije obavezujuće za tebe ili bilo kog drugog da udješ u istu jer time podržavaš Mišu Alo-a koji sedi sa tobom ,a rešenje divljaka na ulici ? ? ?
Ili su ipak samo u pitanju licenece?
avatar
VENELUME
Forum manijak
Forum manijak

Broj poruka : 1098
Godina : 53
Location : BEOGRAD-VIDIKOVAC
Datum upisa : 13.01.2008

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od trg taj Sub 24 Okt 2009, 19:42

Za razliku od tebe i Zlaje, naše ideje koje su u Podnesku trebaju da zažive.Hoćeš li ti i zlaja da ih gurate, samo izvolite čak ste dobrodošli.

Guramo KOMPLETAN PODNESAK, da se ne ponavljam više, važi?>mah>

Imaš li bolju ideju kako da guramo Podnesak, a da ne uđemo u radnu grupu?

trg
Napredni član
Napredni član

Broj poruka : 601
Datum upisa : 06.02.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od trg taj Sub 24 Okt 2009, 19:47

Venelume,

Čak je i ovaj tvoj Zlaja seo pored mene na sastanku u Nezavisnosti, pa šta da radim >d> ?Ne mogu da biram društvo, moram i ja da otrpim neke stvari....

Dao sam mu čašu da sipa sebi piće, iako se odlučio da bide samo posmatrač, nije hteo da uzme aktivno učešće u radnoj grupi, lakše je kritikovati, to zna...Šalim se!

trg
Napredni član
Napredni član

Broj poruka : 601
Datum upisa : 06.02.2009

Nazad na vrh Ići dole

Vlado je dobar zato što je tvrdoglav i uporan ali to je nažalost sve!

Počalji od zlaja taj Sub 24 Okt 2009, 20:25

trg ::....Dao sam mu čašu da sipa sebi piće, iako se odlučio da bide samo posmatrač, nije hteo da uzme aktivno učešće u radnoj grupi, lakše je kritikovati, to zna...Šalim se!
Dragi Vlado, kad me već čikaš, bespotrebno posle svega vređaš, reći ću ti: Tvoj sindikat tvoj pečet!
Jasno je da osim gospodina Stevana, koji mi je daleko simpatičniji od tebe, nema više nikog normalnog koji te razume i podržava. I dalje mislim da si samo željan slave i promocije i da sa taksi preduzetničkom pričom nemaš ama baš ništa, tj običan si političar kao i tvoj mentor koji te je i stvorio!
Pozdrav Zlaja Very Happy

zlaja
Forum manijak
Forum manijak

Broj poruka : 1559
Datum upisa : 10.02.2008

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od plavi taj Ned 25 Okt 2009, 03:57

Šta se ovi posmatrači bune nemaju dva dana u taksiju a znaju kako nam je?

plavi
Forum početnik
Forum početnik

Broj poruka : 206
Datum upisa : 15.08.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od trg taj Ned 25 Okt 2009, 05:47

Za razliku od tebe i Zlaje, naše ideje koje su u Podnesku trebaju da zažive.Hoćeš li ti i zlaja da ih gurate, samo izvolite čak ste dobrodošli.


Guramo KOMPLETAN PODNESAK, da se ne ponavljam više, važi?

Imaš li bolju ideju kako da guramo Podnesak, a da ne uđemo u radnu grupu?

Ignorisaću Zlajine komentare, suviše su isti, ništa novo.

Venelume, odgovori mi na pitanja iz citata, da ne bude da samo znaš da kritikuješ.

trg
Napredni član
Napredni član

Broj poruka : 601
Datum upisa : 06.02.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od zlaja taj Ned 25 Okt 2009, 07:35

plavi ::Šta se ovi posmatrači bune nemaju dva dana u taksiju a znaju kako nam je?
Da se razumemo, nisam ja nikakav posmatrač, ja sam aktivan u obimu i na način koliko mi to beo taksi mafija i zlurada taksi konkurencija dozvoljavaju, ja sam veliki borac i branim interese poštenog i normalnog taksi preduzetnika. Mene ne interesuje šljam i ološ koji se okuplja oko predstavnika beo taksija. Iskreno se nadam da humani i korektni ljudi okupljeni oko realnih stavova iz podneska sindikata, a željni su promena, neće još dugo tolerisati samovolju i ostrašćenost predsednika sindikata Vlade Bulatovića!
trg ::Ignorisaću Zlajine komentare, suviše su isti, ništa novo.
Nema tu šta da se ignoriše! Sve što je realno i dobro za taksi preduzetnika mora se poštovati pa tako si zaboravio da naglasiš: Podigli smo cenu na maksimiziranu zahvaljujući mom prvom koraku, stopirali smo Tedijevu promociju fiskalizacije taksi preduzetnika zahvaljujući i mom jasnom delovanju, nismo zaustavili da u radnoj grupi sede koje kakve minorne i nakaradne taksi individue čak ste istolerisali da u taksi radnu grupu uđe Šiško i ostane Aca!
Nema dobre volje samo zavist i strah!
Pozdrav od odlučnog i hrabrog Zlaje Very Happy

zlaja
Forum manijak
Forum manijak

Broj poruka : 1559
Datum upisa : 10.02.2008

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od neba taj Ned 25 Okt 2009, 12:45

Čitajući zapisnik sa sastanka i komentare na forumu ne mogu da se otmem utisku da samim taksistima neće biti bolje.A zašto?Zato što su vlasnici udruženja prepoznali opasnost od samoorganizovanja taksi vozača i gubitka uticaja koji imaju u odlučivanju osudbini taksi prevoza u Beogradu.Da bi stvorili privid njihove brige za taksiste odmah su doneseni neki zaključci,odluke a već su uspeli i da se samoizaberu u neku komisiju koja će tobože zastupati naše interese.Njihova borba protiv nelegalnih taksista se svodi na to da ti ljudi dobiju svoje dozvole za obavljanje taksi delatnosti i da se onda oni regrutuju u njihove firme.Svi su oni razvili svoje biznise pomoću "divljaka" i to svesno kršeći zakon.Kolege njima će uvek biti u interesu što veći broj taksista na ulici jer to pospešuje njihovu zaradu i uvećava njihov uticaj.A šta su ti ljudi koji nas zastupaju?To su vlasnici dve radio stanice i jedne telefonske linije.
Kolege,sami smo krivi.Naša borba se svodi na puko tračarenje i ogovaranje po taksi stanicama.U drugim zemljama,kada je reč o egzistenciji,borbi za svoja prava a zašto ne reći i borbi za svoj život,ljudi pribegavaju radikalnim potezima i nikada ta borba nije laka.A šta mi radimo?Prepucavamo se na forumu ko radi u boljem udruženju?Ko daje manji popust,ko ima bolji vozni park?
Ogorčen sam kao i vi,moramo da menjamo ili ćemo uskoro svi raditi za nekog drugog!


Poslednji izmenio neba dana Ned 25 Okt 2009, 13:27, izmenjeno ukupno 1 puta

neba
Registrovani korisnik
Registrovani korisnik

Broj poruka : 2
Godina : 48
Datum upisa : 31.08.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od jerotije318 taj Ned 25 Okt 2009, 13:05

čak ste istolerisali da u taksi radnu grupu uđe Šiško i ostane Aca
NO COMMENT
avatar
jerotije318
Forum manijak
Forum manijak

Broj poruka : 3637
Godina : 51
Location : Bgd
Datum upisa : 09.01.2008

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od VENELUME taj Ned 25 Okt 2009, 14:43

Ja nisam pobornik izreke da cilj opravdava sredstvo . Isto kao što mislim da je to što se ti trudiš da proguraš (kad kažem ti ne mislim i na ostale članove SITAB-a) SAMO licence , jer da se ponovim ako se boriš protiv divljaka zašto sediš sa predstavnicima udruženja koji ih drže , ili što bar nešto nisi rekao konkretno ( a po zapisniku nisi izneo nikakvu primedbu na sastav radne grupe) protiv ulaska istih u grupu , ili ovde ste pljuvali Acu B. kao našeg grobara , a sad odjednom svi su dobri ! ! !
avatar
VENELUME
Forum manijak
Forum manijak

Broj poruka : 1098
Godina : 53
Location : BEOGRAD-VIDIKOVAC
Datum upisa : 13.01.2008

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od King of the road taj Ned 25 Okt 2009, 14:59

S T R A J K ! ! !

King of the road
Registrovani korisnik
Registrovani korisnik

Broj poruka : 35
Godina : 38
Location : Out of space
Datum upisa : 09.07.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od jerotije318 taj Pon 26 Okt 2009, 20:51

ovde ste pljuvali Acu B. kao našeg grobara , a sad odjednom svi su dobri ! ! !
Nisu dobri ni Aca Bijelic, ni Armus kao ni cela sindikalna postavka koja nas je predstavljala zadnju deceniju. Dok se ne promene ti ljudi [ne racunam vlasnike udruzenja] ja necu vise da diskutujem i da trosim svoje dragoceno vreme.
Podrzavam SITAB a isto apelujem i na ostale kolege.

Pozdrav
avatar
jerotije318
Forum manijak
Forum manijak

Broj poruka : 3637
Godina : 51
Location : Bgd
Datum upisa : 09.01.2008

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od King of the road taj Uto 27 Okt 2009, 03:20

S T R A J K ! ! !

King of the road
Registrovani korisnik
Registrovani korisnik

Broj poruka : 35
Godina : 38
Location : Out of space
Datum upisa : 09.07.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od zlaja taj Uto 27 Okt 2009, 08:25

jerotije ::.....Podrzavam SITAB a isto apelujem i na ostale kolege.Pozdrav
I ja podržavam SITAB ali bez Milivojevog čoveka na čelu parade! Sad posle svega nemam nikakvu sumnju taj čovek, Vlado Bulatović, je dobio zadatak da napravi sindikat koji će biti lojalan samo beo taksiju i širiti laži o meni!
Pozdrav Zlaja Very Happy

zlaja
Forum manijak
Forum manijak

Broj poruka : 1559
Datum upisa : 10.02.2008

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od trg taj Uto 27 Okt 2009, 09:07

I ja podržavam SITAB ali bez Milivojevog čoveka na čelu parade! Sad posle svega nemam nikakvu sumnju taj čovek, Vlado Bulatović, je dobio zadatak da napravi sindikat koji će biti lojalan samo beo taksiju i širiti laži o meni!
Pozdrav Zlaja

RECI SAMO JEDNU LAŽ KOJU SAM IZREKAO O TEBI, I JA SE POVLAČIM IZ SINDIKATA.

DOKAŽI BAREM JEDNU LAŽ KOJU SI TI IZREKAO O MENI, POVLAČIM SE IZ SINDIKATA.

Iznenadi me.

U protivnom, bio bi red da se izviniš, (ne tražim ti radi stanicu na poklon >d> , možda bi mogao da mi kupiš neki bolji auto, pa da budem lojalan tebi >mah> , kad već sve kupuješ na ovaj ili onaj način)

Nisi naučio osnovnu životnu stvar, LOJALNOST se ne kupuje, ona se zasluži.

trg
Napredni član
Napredni član

Broj poruka : 601
Datum upisa : 06.02.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od trg taj Uto 27 Okt 2009, 20:31

Još čekam tvoj odgovor, možeš da me smeniš lako:

RECI SAMO JEDNU LAŽ KOJU SAM IZREKAO O TEBI, I JA SE POVLAČIM IZ SINDIKATA.

DOKAŽI BAREM JEDNU LAŽ KOJU SI TI IZREKAO O MENI, POVLAČIM SE IZ SINDIKATA.


Gde si Zlajice?

trg
Napredni član
Napredni član

Broj poruka : 601
Datum upisa : 06.02.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od King of the road taj Sre 28 Okt 2009, 04:34

Zasto ne organizujete strajk?

King of the road
Registrovani korisnik
Registrovani korisnik

Broj poruka : 35
Godina : 38
Location : Out of space
Datum upisa : 09.07.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od trg taj Sre 28 Okt 2009, 15:42

Dođi u ponedeljak u 19.30 Murska 14...Ima i ta tema.

trg
Napredni član
Napredni član

Broj poruka : 601
Datum upisa : 06.02.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od Paleolit taj Sre 28 Okt 2009, 19:26

Sastanak u Pinku ::Teodor Gaćeša je napomenuo da je nebitno da li će naknadu platiti taksi vozač ili asocijacija, već da je zajednički cilj da se zaštiti interes taksi vozača i njihov standard podigne na viši nivo.
...од целог тог вашег састанчења пропуштена је једна ставка која је једногласно усвојена али је изгледа ишла "Offline", а то је дизање смене на виши ниво. Срећа па не приступих овом "новом" синдикату који је неми саучесник свега овога.
Зато да се опет поновим:

Paleolit ::
Paleolit ::
VENELUME ::Danas je u Pinku procitano da je od 01.02. iznos smene 5000 dinara.Po meni to je mnogo jer vece cene nam nece doneti i vecu zaradu , ali to je moje misljenje , a zanima me i vase.Ja sam se uvek vodio tim da mi smena nije velika ako mogu da je zaradi za jedan dan + gorivo .Ali ne da mi radni dan bude duzi od 10 sati.
Ако ме сећање добро служи, смена је тада подигнута на 5000 јер нам је град одобрио промену цена то јест да подигнемо цене услуга. Наравно да је то био одличан повод да ВФ подигну смене.
Е сад, од тада је прошло је 8 месеци и напокон су се ВФ смиловали да и нама уделе пар динара више по пређеном километру.
Сада ће то опет да буде одличан изговор за ново подизање смена, рецимо бар на 5500 динара?
Колико озбиљно ВФ размишљају о развоју наше делатности говори и податак да је прошлог месеца и у ПИНКУ уведена већ испробана стимулација муштерија од 900 динара од-до аеродрома, али већ после непуних месец дана такси услуге поскупљују.
Лепо ја кажем, ВФ не виде даље од СМЕНЕ, ЧЛАНАРИНЕ или како год се то може назвати, чак и ХАРАЧ.
Наравоученије: такси делатност и све око ове делатности је ЈАДНО, да никад ЈАДНИЈЕ није било.

п.с.
свим обожаватељима поздрав, повлачим се у илегалу
Толико! Ко разуме схватиће !!!
avatar
Paleolit
Forum početnik
Forum početnik

Broj poruka : 332
Location : Novi Beograd - blokovi
Datum upisa : 29.01.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od Moravac taj Sre 28 Okt 2009, 21:24

Pa ako ti je mnogo 6000 din zasto placas? Ja ne idem po skupim restoranima, ne vozim nov mercedes jer mi je skup, ne pijem viski, ne idem na Kopaonik jer ne mogu to da platim! A to kolika je tvoja "sreca" sto nisi u novom sindikatu, to ces tek da otkrijes, ali ce biti kasno!
avatar
Moravac
Napredni član
Napredni član

Broj poruka : 794
Location : Srbija
Datum upisa : 02.02.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od King of the road taj Čet 29 Okt 2009, 03:00

trg ::Dođi u ponedeljak u 19.30 Murska 14...Ima i ta tema.


Ma jok bre brate...nemam ja vremena za ta vasa sastancenja...moram da radim...aj odgovori ovde...

King of the road
Registrovani korisnik
Registrovani korisnik

Broj poruka : 35
Godina : 38
Location : Out of space
Datum upisa : 09.07.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od trg taj Čet 29 Okt 2009, 08:28

King of the road ::
trg ::Dođi u ponedeljak u 19.30 Murska 14...Ima i ta tema.


Ma jok bre brate...nemam ja vremena za ta vasa sastancenja...moram da radim...aj odgovori ovde...

Brate,


ako mi možemo da odvojimo sate i dane za zaštitu interesa taksi preduzetnika,mogao bi i ti da odvojiš sat vremena jedan ponedeljak u 19.30 (tad ima najmanje posla).

Toliko bi mogli da nas i sebe ispoštujete.

trg
Napredni član
Napredni član

Broj poruka : 601
Datum upisa : 06.02.2009

Nazad na vrh Ići dole

Paleolite, imaš dobre ideje,i dobro pišeš, zašto ne dođeš u ponedeljak

Počalji od trg taj Čet 29 Okt 2009, 08:31

...од целог тог вашег састанчења пропуштена је једна ставка која је једногласно усвојена али је изгледа ишла "Offline", а то је дизање смене на виши ниво. Срећа па не приступих овом "новом" синдикату који је неми саучесник свега овога.


Na sastanku nije bilo reči o smenama.Ne znam odakle ti da se tamo i o tome raspravljalo.Pitajte vlasnike asocijacija, mi nismo za to da smene poskupljuju (kakv je naš interes u tome), ni da se baždarenje naplaćuje ovoliko i sl.

Zaista, mislim da bi svi mi trebalo da se skupimo oko Podneska, pa da kao taksi-preduzetnici pregovaramo oko pitanja koja se tiču našeg posla

trg
Napredni član
Napredni član

Broj poruka : 601
Datum upisa : 06.02.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od Paleolit taj Čet 29 Okt 2009, 18:35

...е тако се то ради
...ал само једно питањце
...елем, идеја и покретање целе приче па и око овог новог синдиката је била следећа - Коначно имати представника нас таксиста у преговорима са градом а да то нису "удружења" то јест ЗФ
...ево нама синдиката, и шта се десило, па ништа, отишао наш представник да састанчи са "удружењима" то јест ЗФ
...и на крају питањце, која је разлика пре и после синдиката председниче?
avatar
Paleolit
Forum početnik
Forum početnik

Broj poruka : 332
Location : Novi Beograd - blokovi
Datum upisa : 29.01.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od Moravac taj Čet 29 Okt 2009, 18:50

A zar ti mislis da je malo to sto konacno na tim sastancima postoji i neki taksista? Zar ti mislis da ce posle jednog sastanka svi nasi problemi nestati? Vidim, svi znate sta i kako treba, pa takvi ljudi trebaju sindikatu, dodji, prikljuci se pa daj neki predlog, uradi nesto!
avatar
Moravac
Napredni član
Napredni član

Broj poruka : 794
Location : Srbija
Datum upisa : 02.02.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od taxi -ja taj Čet 29 Okt 2009, 19:29


dodji, prikljuci se pa daj neki predlog, uradi nesto!
Da ne bude "Dodji daj neki PRILOG" Embarassed
avatar
taxi -ja
Forum manijak
Forum manijak

Broj poruka : 1103
Godina : 51
Location : Petlovo Brdo BGD
Datum upisa : 12.03.2008

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od Moravac taj Čet 29 Okt 2009, 19:39

Jeste prilog je bas ogroman, celih 200 din! Ali ako je to razlog da sedite i cekate da vam bude bolje, onda bolje i da ne dolazite!
avatar
Moravac
Napredni član
Napredni član

Broj poruka : 794
Location : Srbija
Datum upisa : 02.02.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od angelina taj Čet 29 Okt 2009, 23:34

Moravac ::A zar ti mislis da je malo to sto konacno na tim sastancima postoji i neki taksista?
Na tim sastancima je zadnjih 10-ak godina postojao jedan taksista a postoji i danas, G-din AB !! Dal' vidite još nekog taksistu tamo ??????

Moravac ::Zar ti mislis da ce posle jednog sastanka svi nasi problemi nestati?
Ne, neće se rešiti ni posle 100 sastanaka sa postojećom ekipom !!

Zar Vi dragi G-dine kolega, zaista mislite da će postojeća ekipa uraditi išta na sastancima ????


Moravac ::Vidim, svi znate sta i kako treba, pa takvi ljudi trebaju sindikatu, dodji, prikljuci se pa daj neki predlog, uradi nesto!
Ne, ne, ne G-dine kolega, ne znamo mi (ja) sve !! Al' ono što ne znam ja pitam, kažu nije sramota pitati !! Ja sam do sada dao nemerljiv doprinos sindikatu, iz pravopisa i gramatike, iako nisam drug član !!
avatar
angelina
Forum manijak
Forum manijak

Broj poruka : 1203
Godina : 43
Datum upisa : 30.03.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od trg taj Pet 30 Okt 2009, 11:29

Paleolit ::...е тако се то ради
...ал само једно питањце
...елем, идеја и покретање целе приче па и око овог новог синдиката је била следећа - Коначно имати представника нас таксиста у преговорима са градом а да то нису "удружења" то јест ЗФ
...ево нама синдиката, и шта се десило, па ништа, отишао наш представник да састанчи са "удружењима" то јест ЗФ
...и на крају питањце, која је разлика пре и после синдиката председниче?

Jesi li se ti učlanio u sindikat? Jesi li bio na nakom sastanku?Jesi li se ti javno predstavio?
Pa zar treba da se borim sa Tedijem,Zlajom i Armušem da vama snizi članarine?

Pa što više ne odeš iz Pinka? Što ne odeš kod Tedija da ti smanji članarinu?

SITAB se bori za ideje iz podneska, malo li je? Treba li da vas vodim za ruku kada prelazite ulicu možda?

Treba li da ti se pravdam šro se borimo za licence koje ćeš i ti dobiti ako si uopšte taksista.Ko si ti uopšte, ajde predstavi se?

ILI SE I TI PLAŠIŠ...Ili je lepše kada si tajna...e baš SEKIRA šta takvi misle o Sindikatu >d>

trg
Napredni član
Napredni član

Broj poruka : 601
Datum upisa : 06.02.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od trg taj Pet 30 Okt 2009, 11:35

Ne, ne, ne G-dine kolega, ne znamo mi (ja) sve !! Al' ono što ne znam ja pitam, kažu nije sramota pitati !! Ja sam do sada dao nemerljiv doprinos sindikatu, iz pravopisa i gramatike, iako nisam drug član !!

ALO , PROFESORE, ZAR i TEBI pored ZLAĆANOG TREBA DA SE IZVINJAVAM ŠTO SE BORIM ZA PRAVA TAKSI-PREDUZETNIKA?

Zameraš mi i gramatičke greške, jel da?Dotle ideš...

Pa izađi malo na svetlost dana, nemoj više da se čepiš osobi ideji 4500=9000!PREDSTAVI SE >mol>
Ili si ti već u tij priči sa pikasom za 1000 din, pa neka samo zlaja zna...

Takve malodušne likove, gramatički potkovane (raspitao se čovek) >d> , koji bi ovo ili ono, koji znaju kako se radi...

Šta si ti uradio za zaštiti svojih interesa kao taksi preduzetnika?

Ili je tvoj interes da se uvlačiš zlaji, možda je i to u cilju zaštite tvojih interesa

>bravo>

I ne odgovori mi na pitanje, ajd neka bude odgovor i gramatički ispravan >d>

trg
Napredni član
Napredni član

Broj poruka : 601
Datum upisa : 06.02.2009

Nazad na vrh Ići dole

Re: Sastanak u Pinku 19.10.2009.

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Strana 1 od 2 1, 2  Sledeći

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu