Taxi
I tako vi slučajnim slučajem stigoste na forum Beogradskih taxista. U jednoj sekundi ste u centru zbivanja na Bgd ulicama a bogami i sa dušama taksi-vozača. Ima nas svakakvih. I onih čuvenih koji su na ovoj našoj kaldrmi 20-ak i više god. i koji dobro znaju i stare-nove nazive svih ulica ovog našeg najvećeg sela u Srbiji. Ima i onih mladih koji su nam se pridružili u "pravom ili krivom" pokušaju da nauče nešto od prethodnih, kao i onih koji su tu da nabave neki deo, nađu nekog proverenog majstora, dobiju neku informaciju. Ima onih koji bi da "čuju" neki trač a ima i onih koji bi da se raspravljaju.
Ipak, i mi smo samo ljudi.
Dobro nam došli, bez obzira iz kog razloga ste sa nama!

SAD VIDITE DEO FORUMA A KOMPLETAN NAKON REGISTRCIJE.

-1- Opste odredbe

Ići dole

-1- Opste odredbe

Počalji od Admin taj Uto 04 Okt 2011, 00:06


Члан 1.


Овом одлуком ближе се уређује обављање ауто-такси
превоза путника на територији града Београда.

Члан 2.


Ауто-такси превоз путника (у даљем тексту: такси пре-
воз) је вид јавног превоза путника на територији града Бе-
ограда.
Такси превоз се обавља возилом које је намењено и по-
годно за такси превоз, ако испуњава услове прописане за-
коном и овом одлуком.

Члан 3.


Такси превоз могу обављати правна лица и предузетни-
ци регистровани за обављање ове врсте делатности, у скла-
ду са законом.

Члан 4.


Такси возач је физичко лице које управља такси возилом
и обавља такси превоз, као предузетник или као запослени
код правног лица, у смислу закона и одредаба ове одлуке.

Члан 5.


У оквиру петогодишњег планирања потреба у јавном
превозу путника на територији града Београда, планира се
потребан број такси возила и доноси Програм потреба за
такси превозом (у даљем тексту: програм), у складу са за-
коном.
Програм из става 1. овог члана доноси се у складу са са-
обраћајно-техничким условима којима се дефинише опти-
мално организовање такси превоза у погледу броја такси
возила.
Градоначелник града Београда (у даљем тексту: градона-
челник) доноси програм из става 1. овог члана, који садржи
број такси возила, чијим радом се задовољавају потребе за
овом врстом превоза.
Предлог програма из става 1. овог члана припрема ор-
ганизациона јединица Градске управе града Београда, на-
длежна за послове саобраћаја (у даљем тексту: надлежна
организациона јединица), у сарадњи са овлашћеним предс-
тавницима такси превозника.

Члан 6.


Такси превоз може обављати правно лице и преду-
зетник чија је претежна делатност ауто-такси превоз
путника, који су за обављање те делатности регистровани
у Регистру привредних субјеката, у складу са законом којим
се уређује регистрација привредних субјеката и који има
одобрење надлежне организационе јединице за обављање
такси превоза.
Ако правно лице или предузетник у року од 30 дана од
дана пријема одобрења из става 1. овог члана, не отпочне
обављање такси превоза, надлежна организациона једини-
ца ће укинути одобрење из става 1. овог члана.

Члан 7.


Правно лице или предузетник регистрован у складу
са законом за обављање делатности такси превоза, може
обављати ову делатност са локација од посебног интере-
са за град (аеродром, главна железничка станица, главна
аутобуска станица), ако је такси возило које поседује раз-
врстано у „I лукс” класу, у смислу члана 10. став 5. ове од-
луке.
avatar
Admin
Admin
Admin

Broj poruka : 226
Datum upisa : 01.01.2008

Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu